FILOZÓFIA A független magyar szőlő- és bortermelő végigkíséri a szőlőtermelés és a borkészítés, valamint az értékesítés minden lépését. A szőlőművelés folyamán védi és alakítja a borvidéki tájat. A bor-készítésnél az évszázados hagyományok alapján megjeleníti a termőhely egyediségét, különleges sajátosságait. Tevékenységével munkahelyet teremt, segíti a térségben élők összefogását, közösségi tudatának erősítését. Biztosítja a fenntartható fejlődést, hozzájárul a magyar vidék megújulásához, a lakosság helyben tartásához. Elkötelezett az olyan turisztikai fejlesztések mellett, melyek integrálják, erősítik és hasznosítják a környezeti, kulturális és helyi közösségi értékeket. Közreműködik az innovatív kutatásban. A családi gazdaságok az európai szőlő- és bortudás letéteményesei. Ez a gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség része, amelynek fennmaradása, életre keltése és fejlesztése nemzeti érdek.

CÉLOK A 2005. március 12-én alakult egyesület fő célja a szőlészeti és borászati kis- és középvállalkozások érdekeinek képviselete, egyeztetve a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal Magyarországon, illetve az Európai Unióban. Fórumot biztosít a szakmát érintő gazdasági, törvényhozási, EU-s és hazai szakmapolitikai kérdések megvitatására, közös álláspont kialakítására és az ennek megfelelő érdekek érvényesítésére. Az egyesület tagja a CEVI-nek (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants), az Európai Független Szőlő- és Bortermelők Szövetségének. A CEVI tagságában a magyarok mellett jelen vannak a francia, belga, olasz, portugál, spanyol, svájci, luxemburgi, szlovén, bolgár és montenegrói családi borászatok is. A CEVI aktívan képviseli tagjainak érdekeit, így elérte, hogy 2011-től megfigyelőként részt vehessen az EU Borászati Bizottságának ülésein és a törvényhozás előtt hangot adjon csaknem 200.000 termelő véleményének.

ÖKOLÓGIAI SZEKCIÓján keresztül a Vindependent egyben a bioművelést alkalmazó termelők egyedüli érdekképviseleti szerve is hazánkban: ennek kapcsán a biotermelőket továbbképzések, információs rendezvények szervezése, adott esetben közvetlen tanácsadás révén is segíti. Az Ökoszekció vezetője a Tokaj-Hétszőlő birtokigazgatója és borásza Makai Gergely.